Me kasutame küpsiseid

KOGENUD KONSULTANDID ETTEVÕTTE MÜÜGI VÕI OSTU NÕUSTAMISEL

Capitalia on saanud väärtusliku kogemustepagasi aidates enam kui 50 ettevõtet ostu-müügi tehingu läbiviimisel Baltikumis.

ETTEVÕTTE MÜÜMINE

Ettevõtte müük või olemasoleva ettevõtte ülevõtmine võib olla üks suurimaid ja vastutusrikkamaid tehinguid ettevõtte omaniku jaoks. Capitalia võimendusega saame pakkuda terviklikku müügiprotsessi läbiviimist. Ettevõtte müügiprotsess kestab tavaliselt 6-12 kuud. Capitalia kaasamine ettevõtte müügiprotsessi ja projektijuhtimisse võimaldab kiirendada müügiprotsessi ning ettevõtte juhtkond saab keskenduda juhtimisküsimustele. Meie ekspertide abiga on kiireim ettevõtte müügitehing kestnud vaid 2 kuud.

ETTEVÕTTE MÜÜGIPROTSESS

ETTEVALMISTUS

Ettevõtte müügiprotsess algab tavaliselt ettevõtte juhtkonnaga läbirääkimistest. See aitab omanikel kaaluda, kas indikatiivne müügihind vastab nende ootustele. Samuti proovitakse tuvastada viise, kuidas ettevõtte väärtust tõsta ning identifitseeritakse potentsiaalsed riskitegurid, mis võivad olla müügitehingu sooritamisel takistuseks. Samuti aitame ettevõttel valmistuda müügiprotsessiks. Teame, mille ostjad tähelepanu pööravad ning sellest lähtudes aitame ettevõtet analüüsil ja anname soovitusi, et ettevõte saaks müüdud parima võimaliku hinnaga ning, et investoritega läbirääkimistel ei tekiks probleeme.

POTENTISAALSETE OSTJATENI JÕUDMINE

Kui ettevõtte omanik on valmis müügitehingu alustamisega, koostab Capitalia müügistrateegia ning koostab nimekirja potentsiaalsetest investoritest. Tavaliselt koosneb potentsiaalsete ostjate nimekiri strateegilistest ostjatest (sama sektoris tegutsevad välisettevõtted), finantsinvestorid (nagu mezzanine ja riskikapitalifondid) ning erainvestorid. Samaaegselt koostame presentatsioonimaterjalid, mis hõlmavad endas ettevõtte kirjeldust, finantsprognoose, põhjendusi ning muud vajalikku informatsiooni, mis on vajalik investoritele otsuse tegemisel. Kasutades meie kontaktivõrgustikku Baltikumis, Venemaal ja mujal riikides, kontakteerub Capitalia potentsiaalsete rahastajatega ja pakub neile investeerimisvõimalust.

LÄBIRÄÄKIMISED INVESTORTEGA

Potentsiaalsete ostjate leidmine on oluline samm ettevõtte müügiprotsessil, kuid see on vaid üks osa tehingust. Capitalia pakub ettevõtte omanikule ka abi investoritega läbirääkimistel ning aitab ette valmistada materjale, et ostjad saaksid põhjalikumat analüüsi teha. Peale selle pakume ka nõuandeid tehingu struktureerimisel ja juriidiliste dokumentide koostamisel. Capitalia kogemused tulevad kasuks just lõpliku tehingu vormistamisel jõudes eelistatava tulemuseni.

TEHINGU KINNITAMINE

Tehingu lõpetamisel kirjutatakse alla aktsiate ostulepingule ning uue ettevõtte andmed kantakse sisse riiklikku inforegistrisse. Vajaduse korral on enne tehingu korda viimist vaja ka nõusolekut konkurentsiametilt.

ETTEVÕTTE OSTMINE

Ettevõtte ostmise protsessis võib Capitalia kaasa lüüa erinevates etappides. Võime aidata teil leida potentsiaalseid ettevõtteid ostmiseks, hinnata nende ettevõtete väärtust või juhtida ka kogu ostuprotsessi algusest lõpuni. Pakume tuge oma kliendile läbirääkimistel potentsiaalse müüjaga neile hinnangu andmisel. Peale selle pakume ka nõu potentsiaalselt müügis oleva ettevõtte finantsanalüüsil, auditil, due diligence’l, ja juriidilisel auditil. Nõustame ka tehingu struktureerimist, potentsiaalset kapitali kaasamist pankadelt või muudelt finantsinvestoritel ning juriidiliste dokumentide koostamist tehingu läbiviimiseks.

KOGEMUS

Capitalia spetsialistid on nõustanud enam kui 50 ettevõtte müügi, kapitali kaasamise või finantsnõustamise tehingut üle kogu Baltikumi.

TAOTLE TEENUST

Teenuse taotlemiseks palume täita avalduse vorm või kontakteeruge meie spetsialistidega:
+372 5199 0880