Et pakkuda parimat kogemust lehekülje külastamisel, kasutame küpsiseid. Teenuste kasutamisega jätkamisel nõustud meie privaatsustingimustega
Ma nõustun

PROFESSIONAALSED ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMISE EKSPERDID

Tuginedes sadade erinevate sektorite äriühingute hindamisele, pakub Capitalia professionaalset, sõltumatut ja kiiret ettevõtte väärtuse hindamise teenust.

HINDAMISE OTSTARBEKUS

Ettevõtte väärtuse hindamine on kõige olulisem samm ettevõtte müügiprotsessis. Capitalia koostatud ettevõtte väärtuse hindamise raport võimaldab juhil paremini mõista oma ettevõtte hinda enne müügiprotsessi alustamist. Sama teenust kasutatakse ka ettevõtte ostu puhul. Meie spetsialistid omavad pikaajalist kogemust ja tunnustatud teadmisi ettevõtete hindamises, mille tulemusena saab Capitalia poolt tehtud hindamisaruandeid kasutada ka omakapitali väärtuse hindamiseks kui ka ümberhindamiseks äriregistrisse esitamiseks.
Määrame ka ettevõtte hinnangulise väärtuse situatsioonides, kus toimub omanike struktuurivahetus. Hindame kui üks kaasomanikest soovib osta teise omaniku välja või lõpetada tegevus ja müüa osalus edasi uuele omanikule. Isegi kui ettevõtte stabiilne areng meelitab ligi investoreid, siis korrektne väärtuse andmine annab aluse ka õigeteks finantsotsusteks.
Capitalia on aktiivne ärilaenu, -konsultatsiooni ja riskikapitali valdkonnas ning seetõttu omavad meie spetsialistid ulatuslikku praktilist kogemust ning teadmisi investorite lähenemisest ettevõtte hindamisele ostu- või müügitehingutel. Oleme hinnanud rohkem kui sada ettevõtet ning meie klientideks on olnud ettevõtted kuni 10 töötajaga kui ka juhtivad kommertspangad ja suur tootjad.

HINDAMISE TEENUSED

ETTEVÕTTE HINDAMISE RAPORT

Ettevõtte hindamise raport on koostatud kasutades vähemalt kahte hindamismeetodit. Tuginedes kliendi saadetud informatsioonile ja tehtud analüüsidele, näitab raport ka ettevõtte tulevikuprognoose järgneva viie aasta kohta. Raport kajastab metoodikat, eeldusi, ettevõtte jätkusuutlikkust, finantsandmete analüüsi ja tulevikuprognoose. Ettevõtte väärtuse hindamise raporti koostame 10 tööpäeva jooksul peale kõikide vajalike dokumentide ja informatsiooni kättesaamist.

KIIRHINDAMINE

Kui klient soovib kiiresti teada saada ettevõtte ligikaudset väärtust, siis on kiirhindamine parim lahendus. Kiirhindamisel kasutab Capitalia võrdlusmeetodit. Analüüsime ettevõtte ajaloolisi andmeid ja kogume lisainformatsiooni samas valdkonnas tegutsevate ettevõtete varasemalt toimunud tehingute kohta. Kiirhindamise raport sisaldab informatsiooni ettevõtte kohta ning nimekirja ettevõtetest, kelle finantsindikaatoreid kasutati võrdlusmeetodi kalkulatsioonides. Rõhutame, et kiirhindamine ei sobi igaks olukorraks, näiteks kui ettevõte on alles tegevusega alustanud või tegutseb nišiturul, kelle sarnaseid komkurente pole. Kiirhindamine võtab aega 3 tööpäeva.

HINDAMISMETOODIKA

Spetsialistid otsustavad iga üksiku juhtumi puhul eraldi, milline hindamismeetod sobib kõige paremini, et saada täpseim ettevõtte väärtus. Lisateavet meie poolt kasutavatest hindamismeetoditest oleme kogunud enda uudiste rubriiki. Capitalia kasutab oma hindamisprotsessis kolme rahvusvaheliselt tunnustatud hindamismeetodeid:

SISSETULEKU PÕHINE MEETOD

Capitalia hindab ettevõtte senist käekäiku ja ettevõtte arenguvõimalusi sektori väljavaatest lähtuvalt, et luua ettevõtte finantsprognoos. Ettevõtte sissetulekud ja kulutused ning ka põhivara ja käibekapitali investeeringud on eeldused selleks, et luua oodatavad rahavood järgnevateks aastateks. Selle meetodi põhjal saab ettevõtte hinnaks rahavoogude diskonteeritud väärtus (ehk väärtus olevikus). See on tulu, mida investor nõuaks sõltuvalt riskiastmest oma panuse eest ettevõttesse. Kuigi tuleviku tulude ja kulude prognoosimine on keeruline ülesanne, on see parim meetod, sest võimaldab hinnas kajastada arengukava ning ettevõttele spetsiifilisi omadusi.

VÕRDLEV MEETOD

Võrdlevat meetodit kasutades analüüsib Capitalia samas sektoris tegutsevate sarnaste ettevõtete turuhinda. Kasutades võrreldavate ettevõtetega sooritatud tehingute andmeid või börsiettevõtete turuhindasid. Andmete põhjal arvutame ettevõtete keskmised võrdlevad suhtarvud, mis iseloomustavad ettevõtte väärtust, sõltuvalt selle kasumist, müügitulust ja muust informatsioonist. Kuna pole olemas täielikult identseid ettevõtteid, tulevad kasuks meie ekspertteadmised sellest, milliseid kohandusi peaks arvutustel tegema.

VARA HINDAMISE MEETOD

Selle meetodiga töötades hindab Capitalia ettevõtte bilansivarasid (põhivarad, nõuded, varud) ja turuväärtust ning lahutab maha kohustused (laenud, võlad tarnijatele ja muu). See meetod ei toetu tulevikuprognoosidele ja seetõttu saab seda lugeda lihtsustatud viisiks, kuidas ettevõtte väärtust hinnata. Kuna meetod ei võta arvesse firmaväärtuse osa, mis ei kajastu bilansil (näiteks kaubamärk, väljaarendatud protseduurid, kliendilojaalsus jne), siis kasutatakse meetodit raskustes või likvideerimisel olevate ettevõtete jaoks. Sellisel juhul tasub müüa ettevõtte vara ja tegevus lõpetada.

HINNAKIRI

Ettevõtte hindamise teenus on vastavalt hinnakirjale:
Ettevõtte hindamise raport alates EUR 1500
Ekspresshindamine EUR 500
Tõlked vene ja inglise keelde kokkuleppel
Hinnad ei sisalda KM.

TAOTLE TEENUST

Teenuse taotlemiseks palume täita avalduse vorm või kontakteeruge meie spetsialistidega:
Vastutav töötleja:
Aktsiaselts Capitalia
Registrikood 40003933213
Juriidiline aadress Brivibas street 40 - 35, LV-1050, Riga, Latvia

Kontaktandmed: +371 28800880, info@capitalia.lv
+372 881 0880