Me kasutame küpsiseid

KAPITALI KAASAMINE ETTEVÕTLUSE
ARENDUSTEGEVUSEKS

Oleme teinud rohkem kui 300 ettevõttesse riskikapitali, ärilaenu ja mezzanine laenu investeeringu. Capitalial on eelised, et aidata kliendil sobivaima rahastusviisiga kapitali kaasata.

RAHASTAMISALLIKAD

Olukorras, mil ettevõttel on vaja rahastust projekti jaoks, mis ei vasta meie kriteeriumitele (tööstus, ettevõtte suurus või muu), suunab Capitalia ettevõtte teiste, sobivamate rahastajate juurde. Kapitali kaasamise protsess algab ettevõtte hetkeolukorda ja tulevikuplaane analüüsides, mille põhjal me pakume ettevõttele kõige sobivama rahastamisviisi.

PANGALAENUD

Kõige odavam viis ettevõtte rahastamiseks on tavaliselt pangalaen. Tänu Capitalia pikaajalisele kogemusele ning kontaktidele pangandussektoris, mõistame pankade laenutingimusi ning oleme võimelised koostama ning esitama kliendi äriplaani, et saavutada paremad laenutingimused. Tuleks siiski arvesada, et kommertspankade laenupoliitika on ettevaatlik ning ettevõte peab olema stabiilne ning suuremad laenud väljastatakse vaid tagatise vastu. Pangalaen on kliendi seisukohast ka vähempaindlik, sest laenugraafikut ei ole alati võimalik kliendi soovile vastavalt kohandada.

ABIVAHENDID

Capitalia saab pakkuda nõu riigitoetuste kohta klientidele, kelle projektid ei vasta kommertspankade standardtingimustele. Nendeks on näiteks EAS toetused, kui ka Kredexi käendus ning mezzanine laenud. Capitalia on abiks dokumentide koostamisel toetuse saamiseks. Nende dokumentide alla kuuluvad äriplaan, taotlusvormid täitmiseks ning muu informatsioon.

RISKIKAPITAL

Lühikese tegevusaja ja jõudsa kasvuga ettevõtetele, kellel pole veel stabiilsed rahavoogusid ega võimalust pakkuda tagatist, võib kõige sobivam rahastamisviis olla investeeringud riskikapitali fondist või mezzanine investoritelt. Capitalia spetsialistidel on pikaajaline kogemus riskikapitalitööstuses, mis on aidanud omandada head teadmised riskikapitalifondide kohta – nende prioriteetide, investeerimispoliitika ja projekti hindamise põhimõtete kohta. Capitalia annab ettevõtjatele nõu, kuidas kõige soodsamatel tingimustel kapitali kaasata, aitab ettevõtet hindamise osas, lepingu läbirääkimistes, tehingu struktuuri koostamisel ning vajaduse korral ka äriplaani koostamisel riskikapitalifondidele esitamiseks.

ÄRIINGLID

Altenatiivsed finantsinvestorid (krediidiasutused ja riskikapitalifondid) on investeeringud erainvestorite poolt. Capitalia eelis on ligipääs andmebaasile, milles on üle 300 erainvestori. Erainvestorid on sobilikud suhteliselt väikesemahuliste investeeringute tegemiseks (alates 10 tuhat kuni 100 tuhat). Erainvestorid ja äriinglid pakuvad ettevõtetele mitte ainult rahalist toetust, vaid nad on meeleldi valmis aitama ka ettevõtet juhtimisküsimustes ning vajalike kontaktide saamisel. Enamasti kaastakse erainvestorite raha laenu vormis või siis kombineerides laenu ja omakapital. Pakume klientidele abi rahastamise kaasamisel täies ulatuses, ka küsimustes mis katavad tehingute juriidilist poolt ning tehingu tingimusi.

KOGEMUS

Capitalia spetsialistid on nõustanud enam kui 50 ettevõtte müügi, kapitali kaasamise või finantsnõustamise tehingut üle kogu Baltikumi.

TAOTLE TEENUST

Teenuse taotlemiseks palume täita avalduse vorm või kontakteeruge meie spetsialistidega:
+372 5199 0880